INFORMACJE DLA RODZICÓW

Drukuj
         Rodziców uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/22 prosimy o dostarczenie do dnia  9 lipca 2021r. następujących dokumentów:
  • W przypadku uczniów klas pierwszych, którzy chcą korzystać z opieki świetlicowe,  należy dostarczyć
    KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
    /najpóźniej do 26 sierpnia 2021r. /
Uwaga!
Na świetlicę przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców pracuje zawodowo w godzinach pracy świetlicy, tj. od 6.30 do 16.30.
Do karty zgłoszenia należy dołączyć aktualne zaświadczenia z zakładów pracy rodziców o ich zatrudnieniu i godzinach pracy.

    Spotkanie rodziców z wychowawcą klasy odbędzie się 26 sierpnia o godz. 17:00 w siedzibie szkoły. Prosimy o przyniesienie w tym dniu wyprawki szkolnej dla ucznia .

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY


Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała